Педагогіка

Максимюк, С. П. Педагогіка : навч. посібник / С. П. Максимюк ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. — Київ : Кондор, 2009. — 670 с.