Культура педагога

Культура педагога : монографія : присвячується 85-й річниці Харківського нац. техн. ун-ту сільського госп. ім. Петра Василенка та 70-й річниці ЮНЕСКО / С. О. Завєтний [та ін.] ; дар. О. С. Пономарьов ; ред. О. С. Пономарьов. — Харків : Міськдрук, 2015. — 320 с.