Інноваційні педагогічні технології у вищій школі

Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : зб. науково-методичних пр. : до 125-річчя НТУ “ХПІ” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 212 с.