Еліта держави — видатні випускники Національного технічного університету ''Харківський політехнічний інститут''

Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : присвячується 125-річчю з дня заснування Національного технічного ун-ту "Харківський політехнічний ін-т" / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; упоряд. Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; ред. С. Землянська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 188 с.