Довідник користувача європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)

Довідник користувача європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Users’ Guide / дар. Л. Л. Товажнянський ; упоряд. Т. В. Фініков [та ін.] ; ред. І. О. Вакарчук ; пер. А. Гармаш. — Київ : Україна, 2009. — 160 с.