Довідник абітурієнта - 2016 НТУ «ХПІ»

Довідник абітурієнта - 2016 НТУ “ХПІ” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. Є. І. Сокол [та ін.] ; ред. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 154 с.