Нариси історії Харківського політехнічного інститута

Журило, А. Г. Нариси історії Харківського політехнічного інститута : конспект лекцій / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2021. — 215 с.