Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. Вип. 1, 2021

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”.  Вип. 1 : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів / гол. ред. С. І. Бухкало. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 95 с.