Економіка підприємства

Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посібник / Н. М. Яркіна ; Керченський держ. морський технолог. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2013. — 497 с.