Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу

Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу = Innovative Activities Management of Marine Economy Enterprises and Organizations : монографія / С. І. Бай [та ін.] ; Нац. ун-т кораблебудування . — Миколаїв : Торубара О. С., 2013. — 448 с.