Удосконалення економічної оцінки енергозаощадження

Удосконалення економічної оцінки енергозаощадження : монографія / за заг. ред. О. М. Гаврися. — X. : «Цифровая типография №1», 2012. — 175 с.