Статистика

Стегней, М. І. СТАТИСТИКА : кредитно-модульний курс : навч. посібник / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. — К. : Кондор, 2012. — 306 с.