Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

Студеняк, І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : опорний конспект / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка ; Мукачівський технол. ін-т. — Київ : Кондор, 2014. — 152 с.