Діловодство

Скібіцька, Л.  І. Діловодство : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. — 2-ге вид. — Київ : Кондор, 2012. — 220 с.