Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів

​Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів : підручник / П. В. Захарченко [та ін.] ; КНУБА. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : СПД Павленко, 2017. — 320 с.