Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Економіко-математичне моделювання”

Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Економіко-математичне моделювання” : для студ. спец. 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та 6.030508 “Фінанси” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: О. В. Білоцерківський, Н. В. Ширяєва. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 76 с.