Комплексна експертиза дисертаційних робіт

Комплексна експертиза дисертаційних робіт : економічні спеціальності / укладачі : Кизим М. О., Загорський В. С., Шкарлет С. М., Тищенко О. М. — X. : ВД "ІНЖЕК", 2012. — 120 с.