Інвестиційний менеджмент

Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / І. П. Садловська. — К. : «Кондор», 2011. — 212 с.