Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І. С. Волохова ; Одеський держ. економічний ун-т. — Одеса : Атлант, 2010. — 234 с.