Проектний аналіз

Яковлєв, А. І. Проектний аналіз : підручник / А. І. Яковлєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 340 с.