Фінанси малого бізнесу

Фастовець, А. А. Фінанси малого бізнесу : навч. посібник / А. А. Фастовець, І. В. Фисун ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі. — Київ : Кондор, 2013. — 302 с.