Економіка праці та соціально-трудові відносини

Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / В. М. Лукашевич. — 2-ге видання, перероб. та доповн. : рис., табл. ; тестові завдання з дисципліни : с. 315—319 та електр. диск CD-R80. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 424 с.