Інноваційна політика

Дергачова, В. В. Інноваційна політика : навч. посібник / В. В. Дергачова, К. О. Бояринова ; "Київський політехн. ін-т", нац. техн. ун-т України. — Київ : Кондор, 2014. — 422 с.