Стратегічне планування і управління

Череп А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. — К. : «Кондор», 2011. — 334 с.