Ринок праці

Чернявська, О. В. Ринок праці : навч. посібник / О. В. Чернявська ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 522 с.