Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” : для студ. екон. спец. денної форми навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 33 с.