Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління

Линник, О. І. Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління = Anticrisis Management at Domestic and Foreign Enterprises : монографія / О. І. Линник, Р. Ф. Смоловик, І. А. Юр’єва ; дар. Р. Ф. Смоловик ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 544 с.