Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності

Яковлєв, А. I. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності : навч. посібник / А. I. Яковлєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 216 с.