Вісник Запорізького національного університету №4(28)

Запорізький національний університет. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет.
Вип. 4(28) / гол. ред. А. В. Череп. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2015. — 154 с.