Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 863

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 863 : Логістика / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 303 с.