Підприємницька освіта як ключ до успіху Ч. 1

Підприємницька освіта як ключ до успіху : навч.-метод. посібник / Р. Фортмюллер [та ін.] ; ред.: І. І. Дідух, О. А. Галкіна, О. І. Савченко. Ч. 1 : Основи ринкової економіки, правові основи організації бізнесу та соціальна відповідальність (для студентів) / І. М. Рибаченко, Н. В. Сенкевич, О. Г. Василенко ; дар. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 168 с.