Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств

Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств : монографія / Є. В. Гнітецький [та ін.] ; НТУУ «КПІ». —​ Київ : КПІ, 2017. — 166 с.