Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами

Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами : навч. посібник / С. П. Сударкіна [та ін.] ; дар.: С. П. Сударкіна [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 112 с.