Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України

Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні засади, методи і реалізація : монографія / В. П. Палієнко [та ін.] ; ред. В. П. Палієнко ; Ін-т географії НАН України, Асоціація геоморфологів України. — Київ : Наук. думка, 2013. — 263 с.