Екологія. Практичні та ігрові заняття

Екологія. Практичні та ігрові заняття : навч. посіб. / В. В. Березуцький, О. М. Древаль, В. Ф. Райко ; за ред. В. В. Березуцького. — X. : НТУ "ХПІ", 2013. — 152 с.