Молодь, наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях

Молодь,  наука, технології: хімія і фізика в сучасних технологіях : тези XI науково-технічної конф. доуніверситетської молоді, 28 листоп. 2012 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. — 214 с.