Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів

Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів : навч. посібн. / Костюк В. С., Соколенко А. І., Васильківський К. В. та ін. ; за ред. Соколенка А. І.  — К. : Кондор, 2013. — 402 с.