Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посіб. : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Л. Брагіна, А. М. Корогодська, О. Я. Пітак [та ін.] ; за ред. М. І. Рищенка. — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 332 с.