Хімія

Голубєв, A. B. Хімія : навч. посіб. / A. B. Голубєв, В. І. Лисін, І. В. Коваленко, Г. В. Тарасенко ; за ред. акад. УАН Голубєва A. B. — К. : Кондор, 2013. — 578 с.