Товарознавство шкіряно-хутрової сировини

Андреєва, О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посібник / О. А. Андреєва, Г. В. Цеменко ; Київський нац. ун-т технології та дизайну. — Київ : Кондор, 2012. — 359 с.