Хімія

Хімія : для ун-тів : повний курс в одному томі : підручник / В. Яцимирський [та ін.] ; заг. ред. В. Яцимирський. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. — 432 с.