Творчий спадок Леся Курбаса у XXI столітті

Творчий спадок Леся Курбаса у XXI столітті : бібліогр. покажчик (до 125-річчя від дня народження) / Харк. держ. акад. культури, Наук. б-ка ; [уклад. : С. В. Євсеєнко, С. І. Гордєєв, О. М. Левченко]. — Х. : ХДАК, 2012. — 220 с.