Словник-довідник з українського літературного слововживання

Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — 2-ге вид., випр. — Київ : Наук. думка, 2010. — 432 с.