Вадим Михайлович Локтєв

Вадим Михайлович Локтєв / Ін-т теоретичної фізики НАН України ; відп. ред.: Л. С. Брижик, О. О. Понєжа. — Київ : Академперіодика, 2015. — 192 с.