Загальне бібліографознавство

Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка ; РДГУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Кондор, 2018. — 204 с.