Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України : історико-біогр. довідник / НАНУ ; ред. Л. Є. Канівець. —​ Київ : Академперіодика, 2017. — 488 с.