Основи хімії та фізико-хімії полімерів

Мигалина, Ю. В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник / Ю. В. Мигалина, О. П. Козарь ; Мукачівський держ. ун-т. — Київ : Кондор, 2010. — 326 с.