Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів

Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів : підручник / А. І. Соколенко [та ін.] ; Нац. ун-т харчових технологій. — Київ : Кондор, 2015. — 324 с.