Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою «Розрахунок матеріального балансу»

Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою “Розрахунок матеріального балансу” : для студ. спец. “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Г. Г. Тульський, В. В. Штефан, Б. І. Байрачний. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 44 с.