Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР

Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР : навч. посібник / М. А. Цейтлін [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 22 с.